Jaarkalender 24-25

08

Augustus

In de vrijeschool is er veel aandacht voor de beleving van de natuur. We volgen de cyclus van het jaarritme met spel, terugkerende activiteiten, muziek, verhalen, de seizoenstafel en jaarfeesten. De kinderen beleven de jaarcyclus op een diepgaande, verrijkende manier. Je voelt direct de harmonie met de natuur, zoals de symboliek van Pasen aansluit bij de wedergeboorte van het leven in de lente. Tijdens de Michaelstijd, wanneer de natuur zich voorbereidt op het afsterven in de herfst, richten we ons op het versterken van moed en zelfbewustzijn om de donkere tijd het hoofd te kunnen bieden. We vinden het belangrijk om de feesten gemeenschappelijk te vieren. De kinderen leven samen toe naar deze vieringen. Het delen van deze vreugdevolle momenten schept een diepe verbinding en creëert een bijzonder gevoel van saamhorigheid.

September

Na een periode van groei en bloei in de lenteen zomer, komt de natuur in de herfst tot eenafronding. Vruchten en zaden rijpen en weoogsten in overvloed. De natuur laat zichnog eenmaal in haar kleurrijke pracht zien.Rond 29 september, op de feestdag vanaartsengel Michaël, beleven we met dekinderen de moed en kracht die nodig isom de donkere winter tegemoet te treden.Het bedwingen van de draak symboliseertdeze uitdaging. We worden aangespoordom onze lichtkracht te gebruiken omzelfkennis te ontwikkelen en positieve daden teverrichten. Centraal tijdens het feest op schoolstaan zowel de rijke oogsten van de zomerals de spelletjes waar moed voor nodig is.

09
10

Oktober

De herfst heeft nu echt zijn intrede gedaan. Buiten wordt het kouder en de nachten worden langer. Het leven trekt zich terug uit de natuur en gaat binnen verder. Zowel mensen als dieren zoeken binnen naar beschutting. De onstuimige wind en regenbuien rukken de bladeren van de bomen. Aan het einde van de maand oktober worden feesten gevierd uit verschillende tradities met een vergelijkbaar thema: de rijkdommen van de natuur, hoe het uiterlijke licht overgaat naar het innerlijke licht en het afweren van kwade geesten. Op school zijn de voorbereidingen voor het Sint Maartensfeest in volle gang, een belangrijk lichtfeest in het najaar.

November

De meeste bomen hebben nu geen bladeren meer en steken als donkere silhouetten af tegen de soms stormachtige lucht. De kleurenrijkdom van de natuur verschuift van levendige naar diepere, aardse tinten. Binnen gaat de kachel aan om onszelf tijdens de gure novemberavonden te verwarmen. Sint-Maarten was een dappere ridder die de helft van zijn warme mantel aan een bedelaar gaf. Door deze daad van menslievendheid is hij het symbool geworden van vrijgevigheid en goedheid. Zijn naamdag valt op 11november. Rond deze tijd vieren we dit feest op school en ervaren we zowel het licht als het schenken en delen, wanneer de kinderen in de vroege avond met hun uitgeholde knollen zingend door de wijk lopen.

11
12

December

Het licht buiten wordt steeds schaarser en we zijn op weg naar de langste nacht. De vier zondagen voor kerst markeren de adventstijd. Naarmate het donkerder wordt, doen we meer lichtjes aan in de hoopvolle verwachting van het licht dat geboren zal worden in de donkerste tijd van het jaar. Het feest van Sint Nicolaas staat aan het begin van deze ingetogen tijd en draagt bij aan de verwondering voor wat er komen gaat. We leven toe naar het kerstfeest, dat symbool staat voor hoe wij als mensen, wanneer het duister op zijn sterkst is, toch in staat zijn om diep in onszelf weer ruimte te maken voor het licht.

Januari

Met hernieuwde energie en frisse moed stappen we het nieuwe jaar in. Net als de drie koningen gaan wij, met de blik op de toekomst, doelgericht op weg. Op 6 januari vieren wij dat de koningen het kind aanbidden dat geboren is in de kerstnacht. In de koude maand januari koesteren we de hoop op sneeuw- en ijspret. De witte rijp glinstert in het verstilde licht van de opkomende zon, onder een helderblauwe hemel. De dagen worden ongemerkt langer en we zien voorzichtig de eerste tekenen van nieuw leven. Sneeuwklokjes laten zachtjes hun kopjes zien.

01
02

Februari

Hoewel februari doorgaans de koudste maand is, merken we langzaam maar zeker dat de natuur weer tot leven komt. Hoewel het nog steeds winter is, zijn sterke levenskrachten in de natuur onzichtbaar aan het werk, die het voorjaar aankondigen. We verzamelen de restjes kaars en branden ze op, als afscheid van de donkere dagen. In oude culturen werden tijdens deze periode van het jaar feesten gevierd, met als thema vruchtbaarheid en reiniging. Met het uitbundige carnavalsfeest kunnen we ons uitleven in het verkleden en in de huid van een ander kruipen. Het is een manier om de donkere tijd achter ons te laten.

Maart

Na de koude winter voelt de lentezon al snel aangenaam warm. Het is een tijd waarin we de overgang tussen deze twee uitersten ervaren: de koude verstilling van de winter en de uitbundigheid van de zomer. In deze periode ontwaakt de natuur uit haar winterslaap en komt tot leven. Knoppen vormen zich aan de takken van bomen en kleurrijke lentebloemen sieren de nog donkere aarde. We vieren de komst van de lente in aanloop naar Pasen, een tijd van vernieuwing en hoop. De lente brengt een gevoel van belofte. We zaaien, we zingen vrolijke liedjes en we lopen de kleurrijke Palmpaasoptocht.

03
04

April

April doet wat hij wil. Het kan al warm zijn, maar ook ‘s nachts nog vriezen. Het ene moment moet je een muts op en een sjaal om, het andere moment kun je ineens “met zonder jas” naar buiten om te ontdekken wat er weer allemaal groeit en bloeit in de natuur. De roep van de koekoek klinkt al vroeg, terwijl vogels ijverig aan hun nest bouwen. Sommige vogels, zoals de grutto en de kievit, hebben in maart al eieren gelegd, en in april kruipen de eerste kuikens dan uit hun ei. Overal zie je jonge dieren en de slootjes liggen vol met kikkerdril. De prachtige bloesems kleuren aan de fruitbomen en de vrolijke, gele paardenbloemen fl euren de velden op.

Mei

De natuur staat prachtig in bloei, met bomen vol bloesems en talloze bloemen langs de weg. Klaprozen en fluitenkruid staan tussen het bloeiende koolzaad en de wuivende grassen. De versiering van de aarde met een feesttooi is het beeld van de verbinding tussen hemel en aarde. Volgens een oud Nederlands en Duits gebruik, kiezen we een Pinksterblom tijdens het lentefeest. We dansen rond de meiboom met kleurrijke linten, wat zijn oorsprong vindt in een vruchtbaarheidsfeest uit de Germaanse traditie en wat op verschillende plekken in Europa gevierd wordt. Vanuit verbondenheid in het midden zijn alle linten verdeeld om tijdens de dans weer tot een kleurig geheel te worden geweven. Christelijke en voorchristelijke elementen zijn in dit feest sterk vermengd geraakt. Pinksteren is het feest van licht, lucht en kleur, van vogels en bloemen.

05
06

Juni

Juni is de tijd van de zomerzonnewende, waarbij de zon haar hoogste punt aan de hemel bereikt. Van oudsher werd het Germaanse midzomerfeest met vreugdevuren gevierd op 24 juni, terwijl men ‘s nachts geneeskrachtige kruiden verzamelde. In de middeleeuwen werd dit het Sint Jansfeest, ter ere van de geboorte van Johannes de Doper. Op de langste dag van het jaar vieren we dit feest uitbundig, wanneer de natuur in overvloed schenkt. Het is de tegenpool van Kerst, dat op de winterzonnewende valt. De kinderen dragen een bloemenkrans en doen buiten zomerspelen waarbij ze zich uiteenzetten met de vier elementen. Het feest krijgt extra glans met muziek, dans en een mooi verhaal. Als het begint te schemeren sluiten we af met een sprong over het vuur.

Juli

Binnen de vrijeschool krijgt het ritme van het jaar bijzondere aandacht, met vieringen en feesten die onze verbinding met de natuur en de seizoenen versterken. De natuur verandert het hele jaar door en vol verwondering, nieuwsgierigheid en met een onderzoekend oog kijken we naar de wereld om ons heen. In de zomermaanden gaan we op avontuur en reizen we naar verschillende plekken om nieuwe ervaringen op te doen en andere werelden te verkennen. Deze belevenissen nemen we mee als we na de zomer weer terugkomen op school en elkaar weer ontmoeten. Het is een bijzondere, waardevolle cyclus waarin we steeds opnieuw beleven, groeien en delen.

07

Zeister Vrije School

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de administratie via info@zeistervrijeschool.nl.

De administratie is dagelijks tussen 9:00 en 12:00 bereikbaar op 030-692 0777.

‘Als ik groot ben
wil ik mens worden...’