Aanmelden nieuwe kleuters

Aanmelden
Vanaf heden kunt u uw kind vanaf 3 jaar bij ons aanmelden, zoals wettelijk omschreven.
Het is belangrijk om uw kind bij ons aan te melden in het kwartaal dat uw kind 3 jaar is geworden, in verband met de loting.
Aanmeldingen van kinderen die al 3 jaar zijn maar waarvan het formulier later dan het lotingsmoment is binnengekomen, zullen in een volgende lotingsronde meegenomen worden.
Zie onder voor de aanmeldingskwartalen en lotingsmomenten.
Graag verwijzen wij u ook naar onze uitgebreide aanmeldingsprocedure voor meer informatie omtrent het aanmelden van uw aanstaande kleuter bij ons op school.

Let op!
In 2022 zijn de wettelijke kaders rondom het aanmelden op een basisschool gewijzigd. Om te
voldoen aan de veranderde wet- en regelgeving zijn wij genoodzaakt om de aanmeldingen van
kinderen die jonger waren dan 2 jaar toen ze vóór de nieuwe procedure bij ons werden aangemeld,
volgens de nieuwe regels aan te laten melden. Deze eerdere aanmeldingen komen te vervallen,
ouders hebben hier persoonlijk bericht over gekregen.

Loten
Per kwartaal hebben wij ongeveer 23 kindplaatsen beschikbaar. Bij een overschrijding van het aantal aanmeldingen op het beschikbare aantal kindplaatsen, zullen wij gaan loten.
Broertjes en zusjes van reeds bij ons naar school gaande kinderen én kinderen van medewerkers hebben voorrang op de wachtlijst. Alle andere aanmeldingen zullen meegenomen worden in de lotingsronde van dat kwartaal.

Lotingsmomenten
Schooljaar 2023-2024
Kinderen die 3 jaar zijn geworden in de maanden      Lotingsmoment
Augustus, september, oktober '23                                     Laatste week van november '23
November, december '23, januari '24                               Laatste week van februari '24
Februari, maart, april '24                                                         Laatste week van mei '24
Mei, juni, juli '24                                                                           Laatste week van augustus '24

Schooljaar 2024-2025
Kinderen die 3 jaar zijn geworden in de maanden      Lotingsmoment
Augustus, september, oktober '24                                     Laatste week van november '24
November, december '24, januari '25                               Laatste week van februari '25
Februari, maart, april '25                                                         Laatste week van mei '25
Mei, juni, juli '25                                                                           Laatste week van augustus '25

Zij-instroom
Voor kinderen die 4 jaar oud zijn en al naar school gaan, verwijzen wij u graag door naar het kopje zij-instroom.

Zeister Vrije School

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de administratie via info@zeistervrijeschool.nl.

De administratie is dagelijks tussen 9:00 en 12:00 bereikbaar op 030-692 0777.

‘Als ik groot ben
wil ik mens worden...’