Zij-instroom

Wanneer uw kind al schoolgaand is, maar u wilt onderzoeken of een wissel van school mogelijk is, noemen wij dit zij-instroom. Een zij-instroom traject is een traject die wij met grote zorgvuldigheid bewandelen. Een wissel van school is namelijk een grote aangelegenheid wat veel vraagt van het kind, de klas en de leerkracht.

Het bijwonen van een van onze introductie-bijeenkomsten (zie kopje introductie-bijeenkomsten) is een voorwaarde voor aanmelding bij de Zeister Vrije School, ook in geval van zij-instroom.
Hieronder vind u onze aanmeldingsprocedure zij-instroom. Daarna vind u het aanmeldingsformulier; met het invullen van dit aanmeldingsformulier kunt u uw interesse in onze school kenbaar maken. Dit is de oriënterende fase in het proces, waarin een wederzijdse kennismaking centraal staat.

Het formulier komt bij de administratie binnen, waarna u binnen een week (uitgezonderd in schoolvakanties) een bevestiging van ontvangst zult krijgen. U zult hierin te horen krijgen of er in principe plek is in de betreffende klas en of/wanneer de aanvraag wordt opgepakt.

Wanneer er in principe plek is in de betreffende klas, zal de intern begeleider contact met ouders opnemen om het eerste contact te leggen. Soms zijn meerdere gesprekken nodig om een goed beeld te vormen. In een later stadium zullen we de huidige school willen spreken, dit doen we pas nadat we met ouders telefonisch contact hebben gehad en toestemming hebben gekregen om de huidige school te benaderen. Pas in een laatste stadium wordt het kind zelf bij het overstapproces betrokken.

Indien er geen plek ik in de klas, zal de administratie dit melden en de mogelijkheid bieden om het kind op de wachtlijst te zetten.

Zeister Vrije School

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de administratie via info@zeistervrijeschool.nl.

De administratie is dagelijks tussen 9:00 en 12:00 bereikbaar op 030-692 0777.

‘Als ik groot ben
wil ik mens worden...’