Ons onderwijs

Hier kunt u meer lezen over de uitgangspunten en inrichting van het onderwijs op de vrije school.

Nieuws

Nieuwe GMRleden gezocht

Geplaatst op 29 september 2018

Lees verder

Vakanties

Geplaatst op 04 maart 2019

Lees verder

Vacatures op onze school

Geplaatst op 12 januari 2019

Lees verder

Meer nieuws

Ons onderwijs

Het woord vrij in de naamgeving van de school slaat niet op de interne gang van zaken in de lessen. Om een eigen leerplan te kunnen realiseren, hebben scholen vrije ruimte nodig. Zonder inhoudelijke bemoeienis van de overheid en zonder dat de vrije ontplooiing van het kind wordt opgeofferd aan een allesbepalende fixatie op de economische groei.

In het Nederlandse onderwijsbestel vallen de vrije scholen onder het Algemeen Bijzonder Onderwijs. Dit betekent dat de scholen open staan voor alle kinderen, ongeacht hun culturele- of levensbeschouwelijke achtergrond en dat ze niet vanuit de overheid worden bestuurd.

Op school worden veel feesten gevierd en verhalen en mythen van over de hele wereld verteld. Eerbied, verwondering en bewondering voor alles wat is en leeft, wordt door de leerkrachten aan de kinderen voorgeleefd. Er is plaats voor religiositeit, zonder binding aan een specifieke geloofsleer of  kerkelijke stroming.

Een uitgebreide beschrijving van ons onderwijs is te vinden in de schoolgids, welke u kunt downloaden vanaf de pagina voor ouders. Op dezelfde pagina staan de leerstofoverzichten per leerjaar.

Dit overzicht is in feite onvolledig. Het leerplan van de Vrije School is ontworpen voor twaalf leerjaren. Onderwerpen die in de eerste zes jaar meer vanuit de beleving worden behandeld, keren daarin terug om dan meer vanuit het denken doorgrond te worden.

Voor meer informatie over het voortgezet vrijeschoolonderwijs verwijzen we naar de website van de Stichtse Vrije School: https://www.svszeist.nl/

 

 

Op www.watisdevrijeschool.nl is een beschrijving van het onderwijs op de vrije scholen te vinden en kunt u meer informatie opvragen. Via de zoekterm Waldorf education zijn op You Tube veel filmpjes te vinden die een beeld geven van het vrijeschoolonderwijs in Europa en daarbuiten.

 

Socrateslaan 22 • 3707 GL Zeist • (030) 6920777
B. v Tuylllaan 35 • 3707 CV Zeist • (030) 6924053