Aanmelden

Voor ouders die overwegen hun kind(eren) aan te melden op de Zeister Vrije School organiseren we maandelijks introductie-bijeenkomsten. Hierin wordt in het algemeen iets verteld over de bijzondere karakteristieken van het vrijeschoolonderwijs, is er gelegenheid tot het stellen van vragen en tijd voor een korte rondleiding door het schoolgebouw.

Het bijwonen van een van onze introductie-bijeenkomsten is een voorwaarde voor aanmelding bij de Zeister Vrije School. Ook is het onze wens dat iedereen zich heeft georiënteerd op het vrijeschoolonderwijs en het aanmeldingsprotocol heeft gelezen.

Zeister Vrije School

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de administratie via info@zeistervrijeschool.nl.

De administratie is dagelijks tussen 9:00 en 12:00 bereikbaar op 030-692 0777.

‘Als ik groot ben
wil ik mens worden...’