Oudercontact

Een goede communicatie met ouders is essentieel. Wij streven een transparante communicatie na en vragen zowel ouders als medewerkers om rechtstreeks met elkaar contact op te nemen wanneer er vragen zijn of indien er iets speelt.  De communicatie voor ouders verloopt hierbij in de meeste gevallen in eerste instantie via de leerkracht. Wanneer leerkracht en ouders er samen niet uitkomen kan de intern begeleider of eventueel de schoolleider betrokken worden. Dit wordt dan aan alle betrokken gemeld, zodat de transparantie gewaarborgd blijft.

Contact met de leerkracht

Om tussentijds op de individuele situatie van het kind in te kunnen gaan, worden twee keer per jaar met alle ouders korte gesprekken op school gehouden, ‘s middags of ‘s avonds. Indien nodig kan een extra gesprek worden afgesproken.

Onder schooltijd hebben leerkrachten graag hun volledige aandacht bij de kinderen. Het contact tussen ouders en leerkracht vindt dan ook hoofdzakelijk buiten schooltijd plaats. Om de privétijd van de leerkrachten zoveel mogelijk te respecteren hebben we voor het contact tussen ouders en leerkrachten een richtlijn opgesteld.

Het is mogelijk dat een leerkracht op sommige punten hiervan wil afwijken. Als dat het geval is, geeft de leerkracht dat zelf door aan de ouders.

Samengevat geldt vanaf schooljaar ’22-’23:

  • Privé app/sms en telefoonnummers van de leerkrachten worden niet gebruikt voor communicatie over schoolzaken, hiervoor gebruiken we de applicatie Parro.
  • Ziekmeldingen en afspraken met huisarts/tandarts e.d. worden doorgegeven via Parro.
  • Voor korte vragen, opmerkingen, verzoekjes of informatie kunt u een kort privébericht sturen via Parro aan de leerkracht. Op alleen informerende berichtjes, zal de leerkracht niet per definitie reageren.
  • Voor complexe vragen kunt u de leerkracht een kort privébericht sturen met het verzoek om een (telefonische) afspraak. Benoem het onderwerp vast in het bericht. We verzoeken om geen lange inhoudelijke berichten te sturen.
  • Ochtendverzoekjes: ’s Ochtends is de leerkracht er voor de kinderen. Dringende mededelingen graag via Parro of via het kind doorgeven.
  • Groepsomgeving Parro: De leerkracht en school plaatsen in de klassengroep (informerende) berichten. Soms worden er ook aparte chatgroepen aangemaakt, bijvoorbeeld voor het plaatsen van berichten van klassenouders. Het verzoek is om binnen deze chatgroepen niet op berichten op te reageren, tenzij daar specifiek om gevraagd wordt. Ook zijn deze chatgroepen niet bedoeld en niet geschikt voor onderlinge discussies. We vragen daarvoor altijd live in gesprek te gaan met school of met elkaar.

Parro

Binnen drie weken na de start van schooljaar ’22-’23 zullen alle klassen overstappen op het gebruik van Parro. Communicatie vanuit de leerkracht en vanuit school zal via deze omgeving gaan verlopen. Hiervoor kan een applicatie op de telefoon gezet worden, maar Parro is ook bereikbaar via de browser op uw computer.

Meer informatie over Parro staat in de handleiding van Parro voor ouders.

Ouderavonden

Een intensieve samenwerking tussen school en thuis, is voor de ontwikkeling van de kinderen van groot belang. De (klassen)leerkrachten willen hieraan bijdragen door enkele keren in het schooljaar bijeen te komen met de ouders van de kinderen uit hun klas.

De ouderavonden staan op de schoolkalender die aan het begin van het schooljaar aan de kinderen wordt meegegeven, in de kalender op deze website en een maand voor aanvang in het tweewekelijkse schoolebricht. De ouderavonden vinden plaats in de eigen klas plaats, tenzij daar iets anders over wordt vermeld.

Schoolbericht

Eens in de twee weken – meestal op vrijdag – wordt een digitaal schoolbericht verstuurd. Dit schoolbericht is een belangrijke informatievoorziening vanuit school, we vragen ouders dan ook nadrukkelijk om dit schoolbericht te lezen.

In het schoolbericht staan o.a. de data waarop ouderavonden plaatsvinden, data van evenementen en andere relevante schoolinformatie. Korte mededelingen, oproepen en aankondigingen van cursussen en culturele activiteiten worden in het schoolbericht opgenomen, als daar plaats voor is. Eventuele wijzigingen in de jaaragenda worden vermeld.

Daarnaast staan er regelmatig inhoudelijke berichtjes in het schoolbericht en foto’s van werk van kinderen en activiteiten die in de afgelopen weken hebben plaatsgevonden.

Seizoener

Daarnaast ontvangt u vier keer per jaar het landelijke vrijeschooltijdschrift Seizoener. Hierin leest u inhoudelijke informatie over het vrijeschoolonderwijs. Seizoener wordt elk kwartaal/seizoen aan de oudste kinderen uit een gezin meegegeven.

Zeister Vrije School

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de administratie via info@zeistervrijeschool.nl.

De administratie is dagelijks tussen 9:00 en 12:00 bereikbaar op 030-692 0777.

‘Als ik groot ben
wil ik mens worden...’