Verlofaanvraag

Dien een verzoek in tot verlof.

Nieuws

Nieuwe GMRleden gezocht

Geplaatst op 29 september 2018

Lees verder

Vakanties

Geplaatst op 04 maart 2019

Lees verder

Vacatures op onze school

Geplaatst op 12 januari 2019

Lees verder

Meer nieuws

Verlofaanvraag

Verlof buiten de schoolvakanties is in principe niet mogelijk. Schoolverzuim wordt door Ministerie en Inspectie geregeld gecontroleerd en de schoolleiding is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar.

Bij hoge uitzondering en indien er gewichtige omstandigheden zijn, kan door de schoolleiding toestemming worden gegeven tot beperkte afwezigheid van maximaal 10 schooldagen (met extra schoolopdrachten). Dit kan wanneer:

  • de kostwinner van het gezin, gelet op de aard van zijn/haar werkzaamheden geen vakantie kan opnemen tijdens de schoolvakanties (hetgeen moet blijken uit een verklaring van de werkgever)
  • een eenpersoons- of gezinsbedrijf wordt uitgeoefend waarbij men in belangrijke mate is aangewezen op de verdiensten tijdens de schoolvakanties.
  • het opnemen van een gezinsvakantie buiten de schoolvakanties door een arts is aangeraden (doktersadvies overleggen)
  • bijzondere familieomstandigheden

Indien u aanvraag wilt doen voor bijzonder verlof kan dat door uiterlijk 4 schoolweken van te voren onderstaand formulier volledig ingevuld te versturen. U ontvangt spoedig, uiterlijk binnen 3 weken, bericht van ons. Tijdens vakanties worden verlofaanvragen niet behandeld en kan de beantwoording wat langer duren.

Socrateslaan 22 • 3707 GL Zeist • (030) 6920777
B. v Tuylllaan 35 • 3707 CV Zeist • (030) 6924053