Onze klassen

Lees meer over de indeling, benadering en individuele aanpak van de leerlingen in onze klassen.

Onze klassen

Het leren op school vindt plaats in de sociale context van de klas. In de klas zitten kinderen van dezelfde leeftijdsfase bij elkaar. Er wordt niet gewerkt in jaarlijks wisselende groepen.

Het streven is juist dat de kinderen in een klas een sociale eenheid vormen, waarin respect voor elkaar, een harmonische omgang, het met elkaar en van elkaar leren wordt gestimuleerd.

Vanaf klas 1 is het onderwijsprogramma opgebouwd rond themata die aansluiten op de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich op dat moment bevinden.

Voor een globaal overzicht verwijzen wij graag naar deze informatie-pagina op Wat Is De Vrije School?

Socrateslaan 22 • 3707 GL Zeist • (030) 6920777
B. v Tuylllaan 35 • 3707 CV Zeist • (030) 6924053