Vacatures op onze school

We zijn op zoek naar een vakleerkracht euritmie (ziektevervang) en vaste vervangers voor de klassen 1 tot en met 6.

Vacatures op onze school

Geplaatst op 12 januari 2019

We zijn op zoek naar een vakleerkracht euritmie (ziektevervang) en vaste vervangers voor de klassen 1 tot en met 6.

Vacature leerkracht (vervang) 20180911

Vacature leerkracht euritmie (ziektevervang) 20180911

Ook voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wordt uitgekeken naar ouders die mee willen denken over actuele vragen en de toekomst van onze scholen. Op alle locaties zijn er vacatures.

Vacature oudergeleding GMR

 

 

Socrateslaan 22 • 3707 GL Zeist • (030) 6920777
B. v Tuylllaan 35 • 3707 CV Zeist • (030) 6924053