Inloopochtend 11 oktober

Voor ouders die overwegen hun kind in te schrijven op de Zeister Vrije School houden we een paar keer per jaar een Inloopochtend.

Nieuws

Nieuwe GMRleden gezocht

Geplaatst op 29 september 2018

Lees verder

Vakanties

Geplaatst op 04 maart 2019

Lees verder

Vacatures op onze school

Geplaatst op 12 januari 2019

Lees verder

Meer nieuws

Inloopochtenden schooljaar 2018-2019

Geplaatst op 09 juli 2018

Voor ouders die overwegen hun kind in te schrijven op de Zeister Vrije School houden we een paar keer per jaar een Inloopochtend. In het schooljaar 2018-2019 zijn de inloopochtenden op woensdag 3 oktober, woensdag 13 maart en woensdag 15 mei. Op 3 oktober staan vanaf 9.00 tot 12.00 uur  de deuren van onze klassen open in het schoolgebouw aan de Socrateslaan 22. Op woensdag 13 maart staat de locatie aan burg. van Tuylllaan 35 open vanaf 9.00 tot 12.00 uur. Op woensdag 15 mei is de inloopdag in het schoolgebouw aan de Bergweg 10 (ingang Joubertlaan 3). Ouders zijn vrij om naar binnen te lopen en een les of een gedeelte daarvan bij te wonen, zodat u een indruk kunt krijgen van het vrijeschoolonderwijs in de praktijk. Op de Socrateslaan en de burg. van Tuylllaan staan de klassen 1 tot en met 6 open. Op de Bergweg zijn momenteel alleen nog drie kleuterklassen en een eerste-. en tweede- en derde klas gehuisvest. Op alle locaties zijn er mensen die zorgen voor de ontvangst, koffie/thee en waarbij u terecht kunt voor algemene informatie en specifieke vragen.

De kleuterklassen staan ook open tijdens de Inloopochtend. Ouders kunnen daar even naar binnen kijken, maar het is niet de bedoeling er echt bij te gaan zitten. Dat brengt veel onrust voor de kinderen die we het liefst ongestoord laten spelen.

De inloopdag is interessant voor ouders die zich oriënteren op een keuze voor de Vrije School voor kinderen die nog niet naar school gaan of elders in groep 1 of 2 zitten. Er is nog plaats voor kinderen in klas 1 (groep 3) op de Bergweg en van Tuyllaan, beperkt is er nog ruimte in de klassen 2 op deze locaties, maar vanaf klas 3 (groep 5) zitten we helemaal vol.

Socrateslaan 22 • 3707 GL Zeist • (030) 6920777
B. v Tuylllaan 35 • 3707 CV Zeist • (030) 6924053