Introductie

Van harte welkom op de website van de Zeister Vrije School. Lees hier algemene informatie over onze school.

Introductie

Welkom op de website van de Zeister Vrije School: een basisschool voor vier- tot en met twaalfjarigen waar wordt gewerkt vanuit een bijzonder leerplan. Hierin worden niet alleen de cognitieve vermogens van de kinderen worden aangesproken, maar ook hun creativiteit en hun sociale vermogens.

De vrijeschool staat in voor een brede algemene ontwikkeling. Kennisoverdracht is niet het hoofddoel. De leerstof wordt gehanteerd als middel waaraan de kinderen zich kunnen ontwikkelen. De ontwikkeling van het denken, voelen en willen (hoofd, hart en handen) krijgt in het leerplan een gelijkwaardige plaats.

Het ideaal van het vrijeschoolonderwijs is dat kinderen zich ontwikkelen tot vrije, zelfstandige mensen die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor medemens en natuur.

De Zeister Vrije School heeft drie vestigingen. Een vestiging aan de Burgemeester van Tuylllaan, een dependance aan de Bergweg en een vestiging aan de Socrateslaan. Het totale aantal leerlingen schommelt rond de 480 kinderen. Daarvan zijn er gemiddeld 150 kleuters (groepen 1 en 2). De rest van de kinderen zit in de klassen 1 tot en met 6.

Lees meer over onze school en het vrijeschoolonderwijs.

Socrateslaan 22 • 3707 GL Zeist • (030) 6920777
B. v Tuylllaan 35 • 3707 CV Zeist • (030) 6924053