logo zeister vrije school

Schoolbericht - 12 oktober 2018


SCHOOLAGENDA

Herfstvakantie van maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober
Ma 29 oktober lerarenconferentie, school is dicht.
Di 30 oktober werkavond klas 1C
Wo 31 oktober werkavond klas 1A
Do 1 november werkavond klas 2A en klas 3A
Ma 5 november werkavond kleuterklassen
Wo 7 november werkavond klas 1B
Vrij 9 november Sint Maarten
Ma 12 november werkavond klas 3C
Wo 14 november werkavond klas 2B
Do 15 november werkavond klas 3B

Mededelingen

Spullen kwijt:
In de periode vanaf de zomervakantie tot aan nu heeft zich weer een grote berg spullen verzameld bij de gevonden voorwerpen op de verschillende locaties. Het vriendelijke verzoek om komende week een kijkje te nemen en mee te nemen van jullie kinderen is.

De Sint Jans commissie zoekt enthousiaste nieuwe leden:
Afgelopen 23 juni 2018 hebben we op landgoed Antropia met meer dan 450 ouders, kinderen en docenten, een feestelijk Sint Jansfeest beleefd en samen de zomerzonnewende gevierd.
Met Sint Jan vieren wij de geboortedag van Johannes de Doper. Met Sint Jan, is de natuur op haar hoogtepunt en de aardeziel heeft zich verbonden met verre zomerhoogten. De zon heeft op 21 juni, zomerzonnewende, haar hoogste stand bereikt. In de zomer raken wij aan twee werelden, binnen en buiten, dag en nacht, weggaan en terugkomen. Passend bij dit jaarfeest wordt er gepicknickt, genieten wij van live muziek, spelen wij diverse spelletjes waar moed voor nodig is, en verleggen vele kinderen hun grenzen met een sprong van de tokkelbaan.

Dan luisteren wij samen naar het verhaal, dat wordt voorgedragen door enkele van onze docenten. Traditie-getrouw komen de 6e klassers na dit verhaal, al zingend op in een schitterende fakkel-optocht, om dan met een grote sprong als eersten over het vuur te springen, o.a. symbool voor de overgang van de lagere naar de middelbare school.
Dit feest wordt ieder jaar georganiseerd door de Sint Jans commissie, een groep enthousiaste ouders, in samenwerking met het docententeam van de school.

Hoewel het Sint Jansfeest 2019 nog ver weg is, zoeken wij nu al enthousiaste, nieuwe leden. Immers, met de overgang van enkele 6e klassers, hebben enkele zeer trouwe leden ook de school en onze commissie verlaten.

Wij zijn daarom op zoek naar nieuwe leden, die (liefst) voor meerdere jaren ons team willen komen versterken. Gezien onze huidige samenstelling, gaat onze voorkeur daarbij uit naar 2 ouders van de lokatie Van Tuylllaan, en 2 ouders van de lokatie Bergweg.
De gevraagde inzet betreft ongeveer 3-4 keer per jaar een vergadering ter voorbereiding en evaluatie van het feest, en "echte arbeid" gedurende het gehele weekend waarin het feest plaatsvindt (dit is altijd het weekend dat het dichtst ligt bij 24 juni, de dag van Sint Jan).

Tijdens dit weekend bestaat de taak van de commissie o.a. uit sjouwwerk, het meehelpen bij, en de coördinatie van de opbouw van het feest, het in goede banen leiden van het feest zelf (ontvangst, toezicht bij de spelletjes en het vuur etc.). En op de zondag (de dag na het feest) met het meehelpen afbreken en opruimen. Bij het opbouwen en afbreken, en het begeleiden van de spelletjes worden we als commissie, traditie-getrouw geholpen door de ouders van kinderen in de vijfde klassen.

Omdat we graag mensen in de commissie hebben, die meerdere jaren lid zijn (voor het opbouwen van ervaring en continuïteit) vragen we bij voorkeur ouders met kinderen in de klassen 1 t/m 3 op om zich aan te melden.

Graag ontvangen we reacties van geïnteresseerde kandidaten op ons email-adres:
sintjansfeest@gmail.com
Kort daarop zullen we dan contact met jullie opnemen.
Hartelijke groet van de Sint-Janscommissie 2019 (i.o.)
Bram Snoek, Judith van Dijk, Jeroen Scheepers, Sander Dieterman, Jeroen Koerselman

Toezegging:
We hebben sinds de zomer al heel veel toezeggingsformulieren voor de ouderbijdrage retour ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. Ouders die er nog niet aan toe zijn gekomen om ons een ingevuld formulier terug te sturen, willen we met klem vragen hier binnenkort naar te kijken. Dat scheelt ons extra werk zoals het verzenden van herinneringen. Omdat de datum voor de eerste incasso inmiddels verstreken is, kunnen we opdrachten voor incasso in 10 termijnen niet meer verwerken. Later ingeleverde opdrachten voor incasso in 10 termijnen incasseren we in 9 termijnen of minder, afhankelijk van het tijdstip waarop de opdracht binnenkomt.

AVG:
Voor wie het nog niet gedaan heeft, denken jullie aan het inleveren van de privacy formulieren die in de zomervakantie verstuurd zijn? Gaarne inleveren bij de administratie.
VOORSTELLINGEN, CONCERTEN, LEZINGEN & MEER


Resultaat kledingbeurs
Het resultaat van de beurs was een omzet van ruim € 600,00 euro. Daar zijn we heel bij mee. Het is fijn om te merken hoeveel kleding er kan worden “doorgegeven” op deze manier. Ook mocht de dameskleding zich verheugen op nieuwe draagsters. De restanten gaan naar het Widar consultatiebureau en het Leger des Heils afdeling Zeist.
Van de omzet gaat de helft naar een goed doel. Mocht je nog een suggestie hebben die betrekking heeft op de ontwikkeling van kinderen (in Zeist) dan kan die nog meegenomen worden in onze afweging.
Heel hartelijk dank aan al diegene die kleding hebben ingebracht EN gekocht. Op deze wijze houdt de beurs haar bestaansrecht!
Vriendelijke groeten, namens alle helpende handen,
Caroline Egbers
Mob nr: 06 – 523 148 14
@ : egbers.c@gmail.comBack to Nature in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
Zaterdag 20 oktober: Opening van de eerste editie van de Beleefweek Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (20 tot en met 28 oktober) tussen 13.30 en 14.15 uur bij de schaapskooi Heidestein in Zeist door wethouder Sander Jansen van Zeist, samen met voorzitter NP Janine Caalders aanwezig: op speelse wijze wordt de historische tijdlijn van de Utrechtse Heuvelrug (150.000 – nu) compleet gemaakt en onthuld samen met de aanwezige kinderen. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug bestaat 15 jaar, maar de tijdlijn laat zien dat de historie teruggaat tot 150.000 jaar geleden! Dit kunnen we tijdens de (jubileum) Beleefweek allemaal beleven! Zie voor informatie van het hele programma:
www.np-utrechtseheuvelrug.nl/wijzijn15/beleefweek

Met vriendelijke groet,
Nienke Gerrits

flyer Herfst-sint maarten